ПРОГРАМА 8 - ОРГАНИЗАЦИОННО КАЛИБРИРАНЕ - КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ. Всички права запазени.

 "Управленският риск в организацията зависи от създалата се организационна динамика"

                                                                                                       - Виктор Ст. Хаджиев

д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org


ОРГАНИЗАЦИОННО КАЛИБРИРАНЕ
Съществена част от моите консултантски услуги е свързана с оценка на управленския потенциал на служителите в организацията. Правилната оценка на управленския потенциал дава възможност да се идентифицират способностите на всеки служител за тяхното професионално развитие и растеж. Това се постига на базата на персонално интервю и провеждането на индивидуални тестове. Основното предимство на тази програма е създаването на управленски профил на всеки служител и определяне на ключовите насоки за тяхното развитие и бъдеща роля в организацията. Разбира се тази оценка трябва да се интегрира с реално постигнатите резултати на управленските кадри в организацията. 
  
Този подход дава възможност на организацията да инициира успешно структурни промени в рамките на много кратък период от време, което на свой ред увеличава конкурентните предимства на организоацията. 

Този модул е част от консултантската практика на Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:
Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност стимулираща социално-кономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Моите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешкия ресурс в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моя център по управление.