Описание на програмите по управление

THE WORLD WE KNOW IS MUCH MORE BOREDOM THAN THE WORLD
WE DO NOT -
 Management Center Open Mind Ltd.

ПРОЕКТИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ "ОУПЪН МАЙНД" ЕООД са 
детайлно описани на www.dnamanagement.org

The Drucker Institute, Claremont Graduate University, Claremont,CA, USA
Fore more information click here

Център по управление "ОУПЪН МАЙНД" ЕООД

МОДУЛ 1 - СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ КАПИТАЛ

МОДУЛ 2 - ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПИТАЛ

МОДУЛ 3 - ОРГАНИЗАЦИОННА ЕКОЛОГИЯ

МОДУЛ 4 - КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ

МОДУЛ 5 - СИТУАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

МОДУЛ 6 - ТОПОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС

МОДУЛ 7 - ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОГРАМИРАНЕ

МОДУЛ 8 - ОРГАНИЗАЦИОННО КАЛИБРИРАНЕ - КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ

МОДУЛ 9 - ОРГАНИЗАЦИОНЕН ДИЗАЙН - КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ

МОДУЛ 10 - ДНК МЕНИДЖМЪНТ


Програмите по управление към Център по Управление "Оупън Майнд" ЕООД са разработени на базата на патентована методология - "Когнитивна Топология" (PCT/CA 2012/050715) към Световната Организация по Интелектуална Собственост/World Intellectual Property Organization от
Виктор Стоянов Хаджиев. По силата на предоставените права по описаните по-горе програми по управление, право за водене на семинарни знятия се предвижда единственно на лицензираното лице и това ползващо се с патентно право - Виктор Стоянов Хаджиев.