Номер: 1


Дата: 2013-09-28


ЕGN: 8202282836Сертификат

"Топология на управленския процес"

Снежана Димитрова Георгиева

Теми на програмата

  • Концептуална рамка на управленския процес
  • Когнитивно функциониране
  • 3D модел на когнитивното функциониране:организационен ДНК профил

Сертификат

  1. Конкурентна рамка на социално-икономическо развитие
  2. Организационна екология
  3. Организационен дизайн
  4. ДНК профил на организацията