Номер: 2


Дата: 2014-12-18


ЕGN: 7406077331Сертификат

"Организационна Екологи"

Наталия Александрова Гавалюгова

Теми на програмата

  • Организационно функциониране
  • Човешки капитал
  • Функционален управленски подход

Сертификат